książka przychodów i rozchodów,     Ewidencja ryczałtowa

do 25 dokumentów/miesiąc

200,00 zł 

od 26 do 50 dokumentów/miesiąc

300,00 zł 

od 51 do 75 dokumentów/miesiąc

400,00 zł 

od 76 do 100 dokumentów/miesiac

500,00  zł 

od 101 do 125 dokumentów/miesiąc

600,00  zł 

od 126 do 150 dokumentów/miesiąc

700,00 zł 

od 151 do 175 dokumentów/miesiac

800,00  zł 

od 176 do 200 dokumentów/miesiąc

900,00  zł 

powyżej 200 dokumentów stawka ustalana indywidualnie

Cennik

KSIĘGI RACHUNKOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

do 10 dokumentów                                                                          

250,00 zł 

od 11 do 30 dokumentów

550,00 zł 

od 31 do 50 dokumentów                                                 

800.00 zł 

od 51 do 75 dokumentów

1.050,00 zł 

od 101 do 100 dokumentów                

1.250,00 zł 

od 100 do 150 dokumentów                                           

  1.700,00 zł 

od 150 do 200 dokumentów                                                                                2.200,00 zł

 

od  200 do 250 dokumentów                                                                               2.700,00 zł

 

od  250 do 300 dokumentów                                                                               3.200,00 zł

 

powyżej 200 dokumentów stawka ustalana indywidualnie

USŁUGI DODATKOWE

sprawozdanie GUS

30,00

wniosek PEFRON

30,00

wniosek A1

30,00

deklaracja roczna PIT-28, 36, 36L, 37, 37L

50,00

wystawienie faktur za klienta do 5 miesięcznie

50,00

obsługa rachunku bankowego (przelewy)

100,00


Kadry i płace

od 1 zatrudnionego pracownika

​​​​​​​                                                        45,00 zł 

 

od 1 zatrudnionego pracownika delegowanego poza terytorium kraju                                                                                                                        65,00 zł