Cennik

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI RACHUNKOWE)

do 10 dokumentów

250,00

od 11 do 30 dokumentów

550,00

od 31 do 50 dokumentów

850,00

od 51 do 100 dokumentów

1000,00

od 101 do 150 dokumentów

1350,00

od 151 do 200 dokumentów

1650,00

powyżej 200 dokumentów

stawka
indywidualna

KSIĘGI KPir, Ewidencja ryczałtowa

do 10 dokumentów/miesięc

120,00

od 11 do 25 dokumentów/miesiąc

150,00

od 26 do 50 dokumentów/miesiąc

200,00

od 51 do 100 dokumentów/miesiąc

400,00

od 101 do 150 dokumentów/miesiąc

550,00

od 151 do 200 dokumentów/miesiąc

850

produkt

cena

KSIĘGI KPIR, Ewidencja ryczałtowa

do 10 dokumentów/miesiąc

120,00

od 11 do 25 dokumentów/miesiąc

150,00

od 26 do 50 dokumentów/miesiąc

200,00

od 51 do 100 dokumentów/miesiac

400,00

od 101 do 150 dokumentów/miesiąc

550,00

od 151 do 200 dokumentów/miesiąc

700,00

od 201 do 250 dokumentów/miesiac

850,00

od 251 do 300 dokumentów/miesiąc

950,00

od 301 do 350 dokumentów/miesiąc

1050,00

od 351 do 400 dokumentów/miesiąc

1150,00

powyżej 400

do uzgodnienia

USŁUGI DODATKOWE

sprawozdanie GUS

30,00

wniosek PEFRON

30,00

wniosek A1

30,00

deklaracja roczna PIT-28, 36, 36L, 37, 37L

50,00

wystawienie faktur za klienta do 5 miesięcznie

50,00

obsługa rachunku bankowego (przelewy)

100,00


Kadry i płace

od 1 zatrudnionego pracownika

​​​​​​​30,00